کف و سقف عیدی کارگران چقدر است؟

 در Uncategorized
کف و سقف عیدی کارگران چقدر است؟

ضوابط محاسبه میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران توسط معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضوابط مربوط به میزان، نحوه، محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب 6 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده 1 ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،
به‌عنوان نمونه چنانچه مزد ماهانه کارگری 3،000،000 تومان باشد، مبلغ عیدی وی عبارت است از:

(مبلغ عیدی سالانه) 6،000،000 تومان = 2× 3،000،000 تومان (مزد ماهانه)

کف عیدی و پاداش سالانه کارگرانی که حداقل‌مزدبگیر هستند (روزانه 885،165 ریال) به‌نسبت یک سال کار، عبارت است از:

(کف مبلغ عیدی و پاداش سالانه) 53،109،900 ریال = (روز) 60× 885،165 ریال (مزد روزانه)

تبصره 1 ـ مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارگران نبایستی از معادل نود روز (سه ماه) حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

سقف مبلغ عیدی و پاداش کارگران، به‌نسبت یک سال کار، عبارت است از:

(سقف مبلغ عیدی و پاداش سالانه) 79،664،850 ریال = (روز) 90× 885،165 ریال (حداقل مزد روزانه)

(سقف مبلغ عیدی و پاداش سالانه 7،966،485 تومان = 3 × 2،655،495 تومان (حداقل مزد ماهانه)

تبصره 2 ـ در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ تعیین‌شده پرداخت می‌کنند، عرف کارگاه معتبر می‌باشد.

ماده2 ـ کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته شده و یا به‌نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود و یا کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند، محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود. مبلغ پرداختی به این کارگران می‌بایست به‌مأخذ شصت روز به‌نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.

تبصره ـ مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک‌دوازدهم سقف تعیین‌شده تجاوز نماید،
به‌عنوان مثال میزان عیدی و پاداش سالانه کارگری با مزد روزانه 1،00،000 ریال که به‌مدت چهار ماه در کارگاهی مشغول به کار بوده، عبارت است از:

20،000،000 ریال = (ماه‌های کارکرد) × (روز) 60 × 1،00،000ریال (مزد روزانه)

ماده 3 ـ سقف عیدی و پاداش سالانه کارگرانی که به‌صورت نیمه‌وقت و یا کمتر از ساعات کار تمام‌وقت کارگاه به کار اشتغال دارند به‌نسبت ساعات کار انجام‌یافته محاسبه می‌شود،
به‌عنوان مثال سقف عیدی و پاداش سالانه کارگری که به‌صورت نیمه‌وقت و یا کمتر از ساعات کار تمام‌وقت به کار اشتغال دارد با مزد روزانه 1،000،000 ریال و 33 ساعت کار در هفته، عبارت است از:

67،500،000 ریال = (ساعات کار هفتگی) × (روز) 90 × 1،000،000 ریال (مزد روزانه)

ماده 4 ـ مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال برای کارگران کارمزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال است.

ماده 5 ـ در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته‌اند و دستمزد آنان در ماه متغیر می‌باشد برای محاسبه عیدی و پاداش، متوسط حقوق دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده 6 ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در فصل نهم قانون کار است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »