پاسخ وزارت اقتصاد درخصوص متصل نشدن بانک‌های دولتی به پنجره خدمات هوشمند

 در Uncategorized

رئیس مرکز فناوری اطلاعات هوشمند وزارت اقتصاد گفت: به‌جهت حساسیتی که در خدمات بانک های دولتی وجود دارد مقرر شده تنها یک بانک به صورت آزمایشی خدمات خود را به پنجره هوشمند متصل کند که در صورت موفقیت سایر بانک ها هم متصل شوند.

 

تقوایی نجیب گفت:  سازمان فروش اموال تملیکی خدمتی که ارائه می کند به واسطه  سازمان تدارک ایران است و درگاه مستقلی ندارد و بنابراین سامانه به پنجره خدمات دولت هوشمند متصل  و در حال ارائه خدمات است‌.

به گفته رئیس مرکز فناوری اطلاعات هوشمند وزارت اقتصاد، در وزارت اقتصاد این حکم قانونی اجرایی شده  و بسیاری از سازمان ها از جمله امور مالیاتی، بیمه مرکزی و گمرک و خود مجموعه وزارت اقتصاد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند.

او گفت:در سازمان سرمایه گذاری خارجی با توجه به آنکه مخاطبان آن اتباع خارجی است و بسیاری از آنها در خارج از ایران قرار دارند، باید مسیر ارائه کد از طریق ایمیل باشد و زبان این سامانه به جز فارسی هم طراحی شود که هم اکنون در حال بررسی است‌ و اعلام شده تا یک ماه آینده بررسی شود.

تقوایی نجیب گفت: در حوزه بانک های دولتی هم با توجه به حساسیتی که در ارائه خدمات و نظام پولی و بانکی وجود دارد اعلام شد در یکی دز بانک ها از جمله پست بانک عملیات اتصال به صورت نمونه انجام شود و در صورت موفقيت سایر بانک ها این برنامه انجام گیرد.

او می گوید:  براساس نامه نگاری با وزارت ارتباطات، اعلام شد که فهرست بانک ها گنجانده نشود و در نهایت با توافق مجدد ی که انجام شد تا  مهلت قانونی دیگر  و انجام عملیات موفق  پست بانک در پنجره ملی خدمات هوشمند  این فرآیند در آینده نزدیک در سایر بانک ها هم انجام شود.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »