واردات ارز معاف از مالیات شد

 در Uncategorized
واردات ارز معاف از مالیات شد

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، واردات ارز معاف از مالیات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، واردات ارز اعم از اسکناس و حواله معاف از مالیات شد.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »