مهر گزارش می‌دهد: کاهش ریسک در بازار به روایت آمار چک‌های برگشتی

 در Uncategorized
کاهش ریسک در بازار به روایت آمار چک‌های برگشتی

در آذر ماه امسال، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده یه ترتیب برابر با ۸.۵ و ۹.۸ درصد شده است که این آمار نسبت به آذر ماه سال قبل، به ترتیب با کاهش ۹ و ۲۱ درصدی همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله شده در آذر ماه سال ۱۴۰۰، در این ماه ۶.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۲۵۸.۳ هزار میلیارد تومان مبادله شده و تعداد چک‌های برگشتی نیز برابر با ۵۵۴ هزار فقره به ارزش ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در این ماه به ترتیب برابر با ۸.۵ درصد و ۹.۸ درصد شده است.

همچنین از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، ۶۱.۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۱۹.۵ هزار میلیارد تومان مبادله شده که تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نیز در این بازه زمانی برابر با ۵.۶۸ میلیون فقره به ارزش ۲۳۳.۴ هزار میلیارد تومان است. از این رو در این سه فصل از سال ۱۴۰۰، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با ۹.۲ درصد و ۱۲.۲ درصد است.

با مقایسه آمار مربوط به آذر ماه با آمار مربوط به نه ماهه سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که در این ماه نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده زیر میانگین نه ماهه قرار دارد، به عبارت دیگر، در آذر ماه امسال، هم نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده و هم نسبت ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده کمتر از میانگین ۹ ماهه‌ی اخیر و به ترتیب ۷.۶ و ۲۰ درصد کمتر است.

علاوه بر این، در آذر ماه سال قبل نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با ۹.۴ درصد و ۱۲.۵ درصد بوده است. بنابراین در آذر ماه امسال نسبت به آذر ماه سال قبل، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب با کاهش ۹.۳ درصدی و ۲۱.۲ درصدی همراه شده است.

از طرف دیگر، در مقایسه با آبان ماه امسال که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با ۸.۹ درصد و ۱۲.۱ درصد بوده است، در آذر ماه این نسبت‌ها با کاهش ۴ و ۲۰ درصدی همراه شده است.

طبق آنچه که گفته شد، روند آمار مربوط به چک‌ها از ابتدای سال تا آذر ماه نشان می‌دهد که به مرور زمان، افت و خیزهای معاملات با چک تعدیل شده و بازار به مرور زمان از تنش خود کاسته است و معاملات با چک با اعتماد و اعتبار بیشتری صورت می‌گیرد.

منبع:خبرنگار مهر

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »