مدیرکل امور بین‌الملل وزارت کار به مهر اعلام کرد؛ اتصال به شبکه جهانی همیاری های مالی بین المللی

 در Uncategorized
اتصال به شبکه جهانی همیاری های مالی بین المللی

مدیرکل امور بین‌الملل وزارت کار گفت: اتصال به شبکه جهانی دانش و فناوری و اتصال به شبکه جهانی همیاری های مالی بین المللی از جمله دستاوردهای تعامل با سازمان های بین المللی است.

حامد فروزان در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد نحوه تعامل وزارت کار با سازمان‌ها و نهادهای بین المللی، اظهار کرد: تأثیر مثبت سازمان‌های بین المللی در کنترل بحران‌ها از یک سو و ظهور چالش‌هایی فراملی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از سوی دیگر باعث شد تا الگوی تکثیر سازمان‌های بین المللی فراملی در حوزه‌های مشخصی نظیر کار، توسعه، تعاون، تأمین اجتماعی و … در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.

مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این سازمان‌ها با وجود آنکه حاصل تصمیمات و توافقات بین دولت‌ها بودند اما در اثرگذاری بر همه دولتها به شکل یکسان عمل نکرده و به صورت متعارضی زمینه ساز فرصت‌ها و چالش‌های خاصی برای هر یک از دولت‌ها شدند.

وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۰ در راستای طرح کوچک‌سازی دولت، با ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون تشکیل شد و از آن زمان به مرجعی برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای سیاست‌های مرتبط با حوزه‌های کار، رفاه اجتماعی و تعاون شد. در همین راستا همکاری با سازمان‌های بین المللی در حوزه‌های مرتبط با کار، رفاه اجتماعی و تعاون نظیر سازمان بین المللی کار، اتحادیه بین المللی تعاون، اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی و کارگزاری‌های سازمان ملل متحد نظیر صندوق جمعیت، یونیسف و … از مسئولیت‌های بین المللی این وزارتخانه محسوب می‌شود.

فرصت‌ها و چالش‌های تعامل با سازمان‌های بین المللی

فروزان گفت: تعامل میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان‌های بین المللی تخصصی زمینه ساز فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی برای این وزارتخانه شده است که از جمله آنها می‌توان به اتصال به شبکه جهانی دانش و فناوری در رابطه با حوزه‌های تخصصی و بهره مندی از دستاوردهای موفق این سازمان‌ها در مسائل داخلی، اتصال به شبکه جهانی مدیریت و اثرگذاری در رابطه با حوزه‌های تخصصی و معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی و اتصال به شبکه جهانی همیاری‌های مالی بین المللی به ویژه در زمینه‌های حمایتگری اجتماعی اشاره کرد.

وی افزود: همچنین مشارکت در راهبری جهانی در حوزه‌های تخصصی مرتبط با کار، رفاه و تعاون، بهره مندی از توان دانش و فناوری تخصصی سازمان‌های بین المللی در حوزه‌های تخصصی مرتبط با کار، تعاون و رفاه، بهره مندی از کمک‌های مالی سازمان‌های بین المللی به ویژه در حوزه‌های حمایتگری اجتماعی و معرفی توانمندی‌ها و تجربیات موفق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح جهانی از دیگر ظرفیت‌های موجود است.

مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین ارتباط با سازمان‌های بین المللی چالش‌هایی را نیز برای ما به همراه داشته است که وجود شکاف ایدئولوژیک میان مبانی سازمان‌های بین المللی و نهادهای داخلی و نفوذ و کنترل قدرت‌های جهانی بر سازمان‌های بین المللی و استفاده از این سازمانها در جهت کنترل و تنظیم نهادهای داخلی از جمله آنهاست.

منبع:خبرنگار مهر

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »