شیوه نامه قیمت گذاری ارزی و ریالی کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی

 در Uncategorized

شیوه نامه قیمت گذاری ارزی و ریالی کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی

شیوه نامه قیمت گذاری ارزی و ریالی کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شیوه نامه قیمت گذاری ارزی و ریالی کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد.

۱_ قیمت ارزی کالاهای مورد نظر به صورت ماهانه توسط کمیته ارزی تعیین و ابلاغ می‌شود:
اعضای کمیته ارزی شامل:
مدیرکل دفتر خدمات بازگانی وزارت جهاد کشاورزی (دبیر کمیته)
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی
مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت جهاد کشاورزی
نماینده گمرک ج. ا. ا
نماینده وزارت اطلاعات ج. ا. ا
نماینده سازمان اطلاعات سپاه
نماینده سازمان بازرسی کل کشور
نمایندگان تشکل‌های ذیربط در بخش خصوصی
نماینده اتاق بازرگانی ایران

تبصره ۱: مصوبات کمیته در پایان هر جلسه با رأی اکثریت (حداقل ۵ رأی) قابل اجرا و ابلاغ است.

تبصره ۲: کمیته ارزی به صورت ثابت در اولین سه شنبه هر ماه شمسی تشکیل می‌گردد.

۲_ قیمت ریالی کالاهای مورد نظر در صورت نیاز به صورت فصلی و با درخواست بخش خصوصی و یا معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبتنی بر اسناد و مدارک ارسالی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد پیگیری و بازنگری بر اساس ضوابط و مقررات قیمت گذاری کالاهای وارداتی آن سازمان قرار خواهد گرفت.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »