رکورد تجارت ماهانه کشور در دوران تحریم شکسته شد

 در Uncategorized
رکورد تجارت ماهانه کشور در دوران تحریم شکسته شد

تجارت غیرنفتی کشور از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه (اسفندماه ۱۳۹۹) ۴۰درصد و نسبت به بهمن‌ماه ۱۷درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تجارت غیرنفتی کشور با ثبت حدنصاب 11میلیارد و 538 میلیون دلار در آخرین ماه سال 1400 به بالاترین میزان ارزش تجاری در طول یک ماه طی چند سال اخیر به‌ویژه در زمان تشدید تحریم و فشارهای حداکثری نظام سلطه در چهار سال اخیر رسید که این میزان از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه (اسفندماه 1399)، 40 درصد و نسبت به بهمن‌ماه 17 درصد رشد داشته است.

در اسفندماه، 14میلیون و 539هزار تن کالا به‌ارزش 11میلیارد و 538 میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که سهم صادرات 10میلیون و 117هزار تن به‌ارزش پنج میلیارد و 102 میلیون دلار و سهم واردات چهار میلیون و 422هزار تن کالا به‌ارزش 6میلیارد و 436میلیون دلار بود.

سخنگوی گمرک در خصوص تغییرات میزان صادرات غیرنفتی گفت: با صادرات 10میلیون و 117هزار تن کالای ایرانی به‌ارزش پنج میلیارد و 102 میلیون دلار در این ماه، نسبت به اسفند سال قبل، کاهش دودرصدی در وزن و افزایش 37درصدی در ارزش را شاهد بودیم که نسبت به ماه قبل یعنی بهمن‌ماه، با وجود کاهش 17درصدی در وزن، هفت درصد ارزش صادرات با رشد همراه بوده است.

در ماه 29روزه اسفند، چین با خرید سه میلیون و 348هزار تن کالای ایرانی به‌ارزش یک‌میلیارد و 689میلیون دلار و رشد 76درصدی نسبت به مدت مشابه و 43درصدی نسبت به بهمن‌ماه در جایگاه نخست، امارات با رشد 53درصدی نسبت به اسفند 1399 و 63درصدی نسبت به ماه قبل با خرید 923هزار تن کالا به‌ارزش 699میلیون دلار، عراق با رشد 22درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش 25درصدی نسبت به بهمن‌ماه، با خرید یک‌میلیون و 864هزار تن کالا به‌ارزش 694میلیون دلار، ترکیه با 434 هزار تن کالا به‌ارزش 480میلیون دلار و رشد 61درصدی نسبت به مدت مشابه و کاهش 55درصدی نسبت به بهمن‌ماه و افغانستان با خرید 342هزار تن کالا به‌ارزش 184میلیون دلار با کاهش 11درصدی نسبت به مدت مشابه و رشد 59درصدی نسبت به بهمن‌ماه، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی در اسفند ماه 1400 بودند.

وی در خصوص میزان واردات به کشور در اسفندماه گفت: چهار میلیون و 422هزار تن کالای وارده به‌ارزش 6 میلیارد و 436میلیون دلار در ماه اسفند از گمرکات اجرایی ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه 52درصد در وزن و 42درصد در ارزش رشد داشته و نسبت به ماه قبل 24درصد در وزن و 26درصد در ارزش، با افزایش همراه بوده است.

لطیفی در خصوص کشورهای نخست طرف معامله در این ماه توضیح داد: امارات با فروش یک‌میلیون و 258هزار تن کالا به‌ارزش یک‌میلیارد و 968میلیون دلار و رشد 78درصدی نسبت به مدت مشابه و 29درصدی نسبت به بهمن‌ماه، چین با 468 هزار تن کالا به‌ارزش یک‌میلیارد و 639میلیون دلار و رشد 58درصدی نسبت به اسفند سال 99 و رشد چهاردرصدی نسبت به ماه قبل، ترکیه با 254هزار تن کالا به‌ارزش 596میلیون دلار و رشد هفت‌درصدی نسبت به اسفند99 و 26درصدی نسبت به بهمن‌ماه، آلمان با فروش 161هزار تن کالا به‌ارزش 282میلیون دلار و رشد 58درصدی نسبت به مدت مشابه و 117درصدی نسبت به ماه قبل و روسیه با 515هزار تن کالا به‌ارزش 214میلیون دلار و رشد 84درصدی نسبت به مدت مشابه و 75درصدی نسبت به بهمن‌ماه، به‌ترتیب پنج شریک اول جمهوری اسلامی ایران در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور در اسفند 1400 بودند.

همچنین در این مدت بیش از یک‌میلیون و 171هزار تن کالای خارجی در اسفندماه از قلمروی کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه، 52درصد افزایش داشته و نسبت به بهمن‌ماه نیز با 9درصد رشد همراه بوده است که این حجم ترانزیت خارجی در طول یک ماه حدنصاب دیگری است که در اسفندماه کشور به دست آمده است.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »