تعیین سبد معیشت خانوار کارگری/ هزینه ماهانه کارگر 8.9 میلیون تومان تعیین شد

 در Uncategorized

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه شورای عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری به میزان 8 میلیون و 979 هزار تومان تعیین شد.

تعیین سبد معیشت خانوار کارگری/ هزینه ماهانه کارگر 8.9 میلیون تومان تعیین شد

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد تعیین سبد معیشت خانوار کارگری در شورای عالی کار گفت: امشب بعد از هشت جلسه کمیته دستمزد کارگران که در ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است، در مورد تعیین سبد معیشت میانگین یک خانوار کارگری اعدادی که از سوی وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی تعیین شده بود در شورای عالی کار به تصویب شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت رسید.

وی افزود:‌ براساس مصوبه شورای عالی کار سبد معیشت خانوار کارگری 89 میلیون و 798 هزار و 200 ریال برای یک خانوار میانگین کارگری با 3.3 نفر در ماه تعیین شد که این اطلاعات مربوط به دی‌ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است که اختلاف این رقم با سال گذشته 20 میلیون و 847 هزار و 609 ریال نسبت به سال 99 روی داده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: طبق تبصره 2 ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران برای سال آینده باید براساس سبد معیشت خانوار کارگری و نیز نرخ تورم تشکیل شود.

تاجیک با تقدیر از شرکای اجتماعی که در جلسات کمیته دستمزد زحمت کشیده‌اند، گفت: هشت جلسه کمیته دستمزد تشکیل شد و باید این نکته را در نظر بگیریم که تورم نسبت به سبد معیشت سال گذشته باید در نظر گرفته شود و اگر قرار است رشدی در سبد میعشت صورت گیرد اگر ت ورم برای سال جاری 40 درصد باشد باید در نظر بگیریم که سبد هزینه زندگی سال قبل خانوار کارگری که 6.9 میلیون تومان بود مبنای محاسبه قرار گیرد نه اینکه بگوییم تورم 40 درصدی بر روی حداقل مزد سال گذشته 2.6 میلیون تومان بود محاسبه شود.

وی افزود: در سبد معیشت خانوار کارگری اقلام خوراکی به میزان 32 میلیون 866 هزار و 143 ریال و اقلام غیر خوراکی شامل هزینه مسکن، درمان، آموزش، پوشاک، فرهنگی و تفریحی به میزان 56 میلیون و  932 هزار و 62 ریال در نظر گرفته شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بُعد خانوار در کشور را طبق سرشماری سال 95 مرکز آمار 3.3 نفر اعلام کرد.

به گفته تاجیک در جلسه امشب شورای عالی کار نمایندگان شرکای اجتماعی شامل کارفرمایان، کارگران و دولت حضور داشتند. کارشناسانی از وزارت اقتصاد ارقامی برای سبد معیشت آورده بودند که به تأیید شرکای اجتماعی رسید. همچنین نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران نیز حضور داشتند و اطلاعات براساس دی‌ماه سال جاری بوده است.

وی این را هم گفت: جلسه بعدی شورای عالی کار در اسفندماه خواهد بود که براساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم سالانه منتهی به پایان بهمن‌ماه امسال در مورد حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: حدود 14.9 میلیون نفر کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد.  همچنین فرامرز توفیقی دیگر عضو شورای عالی کار نیز به خبرنگار فارس گفت که سبد معیشت خانوار کارگری امشب در جلسه شورای عالی کار نهایی شد و رویکرد به سبد معیشت کارگری برای ترمیم قدرت خرید جامعه کارگری خواهد بود.

وی افزود: هنوز نرخ تورم نهایی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده اعلام نشده است.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »