تصمیمات جدید سیاست پولی بانک مرکزی اروپا اعلام شد

 در Uncategorized
تصمیمات جدید سیاست پولی بانک مرکزی اروپا اعلام شد

بانک مرکزی اروپا تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کرده و این بروزرسانی سیاست‌ها پس از بیش از یک ماه جنگ در قاره اروپا و ادامه تورم منتشر شده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از بی نیوز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی خود پس از اشاره به سطوح پایین بیکاری تاریخی گفت: اقتصاد اروپا همچنان به دلیل قیمت بالای انرژی و مواد غذایی با چالش مواجه است.

لاگارد اظهار کرد: جنگ در اوکراین به شدت بر اقتصاد منطقه یورو تاثیر می‌گذارد و به طور قابل‌ توجهی عدم اطمینان را افزایش داده است. تاثیر جنگ بر اقتصاد به چگونگی تحول درگیری، تاثیر تحریم‌های فعلی و اقدامات احتمالی بیشتر بستگی دارد.

این بیانیه پس از نشست شورای حاکم ECB صورت گرفت. آنان به این نتیجه رسیدند که دورنمای رشد قبلی به دلیل جنگ در اوکراین تهدید شده است. عواملی مانند هزینه‌های انرژی بالاتر، هزینه‌های حمل و نقل بیشتر و هزینه‌های مواد غذایی بالاتر، همگی در افزایش تورم و خطر رشد اقتصادی نقش دارند.

در حالی که منطقه یورو هنوز اثرات همه‌گیری را احساس می‌کند، لاگارد بیشتر فشار بر یورو را به درگیری نظامی جاری در اوکراین نسبت می‌دهد.

البته به این معنی نیست که بانک فقط انتظار دارد شاهد کاهش رشد اقتصادی باشد بلکه به هر رخداد رشدی کندتر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت، اشاره دارد.

طبق گزارش بانک، کاهش تقاضای انرژی و نرخ بیکاری پایین مداوم ممکن است به کاهش تاثیر جنگ بر اقتصاد کمک کند.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »