انتقال پرونده های مالیاتی به محل فعالیت اصلی شرکت‌ها/ پرونده ۲ هزار و ۳۱۵ شرکت جابه‌جا شد

 در Uncategorized
انتقال پرونده های مالیاتی به محل فعالیت اصلی شرکت‌ها/ پرونده 2 هزار و 315 شرکت جابه‌جا شد

مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از انتقال پرونده های مالیاتی واحدهای تولیدی یا خدماتی به محل فعالیت اصلی شرکت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جهانی کیا، مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: انتقال پرونده های مالیاتی واحدهای تولیدی یا خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی به محل استقرار آن واحد ( محل فعالیت اصلی شرکت) در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی نسبت به سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز می شود.

مدیر کل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در اجرای جزء(2) بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سنوات 1400 و 1401 تعداد بیش از 3603 پرونده به محل فعالیت اصلی شرکت ها منتقل شد. از این تعداد  2315 مورد در سال 1400 و 1293 پرونده در سه ماهه اول 1401 جابجا شده است .

وی همچنین تصریح کرد: مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحد های تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)های واقع در هر استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء(2) ماده 38 و ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 منظور می شود .

جهانی کیا، افزود: در اجرای این بند از قانون بودجه و همچنین به منظور رعایت مقررات ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم ، فهرست شرکت های مشمول ، توسط ادارات کل ذیربط شناسایی و جهت انجام هماهنگی‌های لازم به سازمان اعلام گردد که در سال 1400 مشخصات (2400) شرکت از ادارات کل دریافت گردید . با پیگیری های صورت گرفته تعداد (2315) پرونده معادل (97) درصد به ادارات مورد درخواست منتقل و جابه جایی مابقی نیز در مراحل نهایی کار می باشد که پس از پایان مهلت رسیدگی به پرونده های اشخاص حقوقی، وضعیت این پرونده ها نیز تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه عنوان داشت: در سه ماهه نخست سال جاری فهرست، (1527) شرکت احصاء شده است که از این تعداد بالغ بر (1293) فقره در سه ماهه اول منتقل شده است.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »