امروز رقم خورد؛ آخرین قیمت دلار و یورو ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

 در Uncategorized
آخرین قیمت دلار و یورو ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز با افزایش قیمت همراه شده و قیمت دلار اسکناس به ۴۳۸۱۵ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دلار اسکناس در مرکز مبادله با افزایش قیمت نزدیک به ۵۰۰ تومانی نسبت به دیروز به قیمت ۴۳,۸۱۵ تومان رسید، دلار حواله نیز با افزایش قیمت مواجه شده و به ۳۸,۱۰۰ تومان رسید، یورو اسکناس به قیمت ۴۶,۴۰۰ تومان کشف قیمت شده و یورو حواله به قیمت ۴۰,۳۵۴ تومان رسید، درهم اسکناس در قیمت ۱۱,۹۰۰ تومان کشف قیمت شده و درهم حواله نیز به قیمت ۱۰,۳۷۴ تومان رسید.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »