ارتقای خدمات بانکی و بیمه‌ای در راستای کمک به رشد و توسعه تعاونی‌

 در Uncategorized

یک مقام مسئول:

ارتقای خدمات بانکی و بیمه‌ای در راستای کمک به رشد و توسعه تعاونی‌

ارتقای خدمات بانکی و بیمه‌ای در راستای کمک به رشد و توسعه تعاونی‌

رییس کمیسیون بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران ارتقای خدمات بانکی و بیمه‌ای را در کمک به رشد و توسعه تعاونی‌ها مؤثر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، «محمد شیخ حسینی» در خصوص برنامه‌های اتاق تعاون ایران اظهار کرد: کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران، به دلیل گستردگی جامعه مخاطب، یک فرا کمیسیون است و ما سیاست‌ها، سرویس‌ها و خدماتی که در حال حاضر در بانک توسعه تعاون، وجود دارد را در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار می‌دهیم و به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت سایر بانک‌ها برای توسعه بخش تعاون نیز هستیم.

رئیس کمیسیون بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران و سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد، توسط بانک صورت می‌گیرد و بیمه نیز یکی از بازیگران اکوسیستم اقتصاد است با این توصیف برنامه‌های مدونی برای بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های تخصصی بخش تعاون، شامل بانک، بیمه و تعاونی‌های اعتبار با محوریت اتاق تعاون ایران تدوین و به اجرا درمی‌آید.

وی با اشاره به اهمیت پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و لزوم نگاه سیستمی و هم‌افزایی میان اجزا اظهار داشت: باید نیاز و خواسته‌های بدنه تعاونی‌ها در اجرا شناسایی شود و با احصاء آن فرایندها، سیاست‌های اعتباری ارزی، بیمه و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تنظیم شود تا در راستای توسعه بخش تعاون و رضایتمندی خانواده بزرگ تعاون که مخاطب اصلی و جامعه هدف بانک توسعه تعاون هستند، گام‌های مؤثری برداشته شود.

شیخ حسینی با اشاره به اهمیت جایگاه بخش تعاون اذعان کرد: ما سیاست‌ها، سرویس‌ها و خدماتی که در حال حاضر وجود دارد را در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار می‌دهیم و به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت سایر بانک‌ها برای توسعه بخش تعاون نیز هستیم.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون بازار سرمایه، بیمه و بانک ظرفیت‌ها را احصا خواهد کرد و شناسایی مشکلات و چالش‌های تعاونی‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد از سوی دیگر شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاونی استانی نیز دارای ظرفیت بالایی هستند و می‌تواند پیشنهادها، انتقادات و راهکارهای پیشنهادی را به این کمیسیون ارائه کنند.

شیخ حسینی خاطرنشان کرد: با آسیب‌شناسی و احصاء مشکلات و شناخت ظرفیت‌ها و دریافت پیشنهادها و راهکارها، سیاست‌ها و راهبُردهای خودمان را اصلاح‌کرده و تلاش می‌کنیم آنچه خانواده بزرگ تعاون نیاز دارد را محقق کنیم.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »