آیا درآمدهای بودجه ۱۴۰۱ قابل تحقق است؟

 در Uncategorized
 آیا درآمدهای بودجه ۱۴۰۱ قابل تحقق است؟

کارشناسان معتقدند درآمد ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی نفتی در بودجه سال ۱۴۰۱ که معادل صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است با توجه به وضعیت صادرات کنونی نفت خام ایران قابل تحقق است.

به گزارش خبرنگار مهر کارشناسان معتقدند که درآمد ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی نفتی در بودجه سال ۱۴۰۱ که معادل صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است و با توجه به اینکه در حال حاضر صادرات نفتی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد این درآمد قابل تحقق می‌باشد البته این موضوع منوط به آن است که اتفاق خاصی در شرایط سیاسی و تحریم‌ها رخ ندهد.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در شرایط فعلی و تحریم می‌توانیم روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم در سال ۱۴۰۱ نیز بر اساس پیش‌بینی تحقق صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت دور از دسترس نخواهد بود و درآمد ۳۸۱ هزار میلیارد تومانی نفتی تحقق پیدا خواهد کرد.

بخش دیگری از درآمدهایی که دولت نسبت به نفت حساب ویژه‌تری روی آن باز کرده است مالیات ستانی می‌باشد. به طوری که از نظر میزان درآمدها، دولت در لایحه بودجه امسال حدود ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که نزدیک به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است. از آنجایی که عمده درآمدهای دولت را مالیات تشکیل می‌دهد به نظر می‌رسد دولت سیزدهم حساب بیشتری روی این نوع درآمدهای پایدار باز کرده است.

اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بنابراین، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد دولت اگر از خودروها و خانه‌های لوکس مالیات بستاند و از فرار مالیاتی نیز جلوگیری کند بتواند بخش زیادی از درآمدهای پیش بینی شده را محقق سازد.

منبع:خبرنگار مهر

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »