کنترل هوشمند امضا و مهر الکترونیکی شرکت‌ها در سامانه تدارکات

 در Uncategorized

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد:

کنترل هوشمند امضا و مهر الکترونیکی شرکت‌ها در سامانه تدارکات

 

کنترل هوشمند امضا و مهر الکترونیکی شرکت‌ها در سامانه تدارکات

تهران- ایرنا- مدیر سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) از کنترل سیستمی و هوشمند امضا و مهر الکترونیکی شرکت‌ها در سامانه «تدارکات» خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «آرش عسکری» مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، گفت: کنترل سیستمی و هوشمند امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مهر الکترونیکی شرکت در هنگام بارگذاری پاکت‌های «ب» و «ج» در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت عملیاتی شد.

مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اعلام کرد، بر اساس تصویب ­نامه هیات وزیران و پیرو ابلاغیه قبلی مبنی بر فراهم شدن امکان امضای الکترونیکی پاکت­‌های «ب» و «ج» (اسناد فنی و مالی) و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی اسناد، کنترل سیستمی و هوشمند امضای الکترونیکی پاکت‌های «ب» و «ج» هنگام ارسال پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت عملیاتی شده است.

به این ترتیب، هنگام بارگذاری اسناد مذکور، سامانه به صورت هوشمند نسبت به کنترل امضای اسناد اقدام کرده و در صورتی که مجهز به امضای الکترونیکی مدیر عامل و مهر الکترونیکی شرکت نباشند از بارگذاری آنها جلوگیری می‌کند.

در صورتی که پیشنهاد دهنده، یک شخص حقیقی باشد صرفا امضای الکترونیکی همان شخص توسط سامانه کنترل می‌شود. این قابلیت، ضمن پیشگیری از خطا یا فراموشی کاربران بخش خصوصی در امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد، منجر به تسهیل امور کاربران بخش دولتی در کنترل صحت امضای اسناد می‌شود.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »