دولت چقدر و از چه کسانی مالیات گرفت؟

 در Uncategorized

 

جزییات میزان درآمدهای مالیاتی دولت در شش ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که منابع مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت می‌شود که از میان این سه دسته، درآمدها از محل مالیات اشخاص حقوقی بیشتر از دو دسته دیگر است. البته مالیات‌های مستقیم و میزان مالیات بر کالاها و خدمات در دسته‌های جداگانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، میزان “مالیات اشخاص حقوقی” از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه حدود ۹۹ هزار و ۴۸۶ میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان بوده است که شامل “علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی” به میزان ۸۱۷۳ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان، “عملکرد شرکت‌های دولتی” به میزان ۷۴۰۸ میلیارد و ۴۹۳ تومان، “نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی” به میزان ۸۹ میلیارد و ۹۳۹ میلیون تومان، “اشخاص حقوقی غیردولتی” به میزان ۸۳ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۴۱۷ میلیون تومان، “مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی” به میزان۷۴ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان و “مالیات موضوع ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)” به میزان ۲۱۸ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان تومان می‌شود.

مالیات مشاغل سرآمد مالیات بر درآمدها

میزان درآمد حاصل از “مالیات بر درآمدها” در بازه زمانی مذکور ۴۰ هزار و ۵۳۸ میلیارد و ۸۳۱ میلیون تومان بوده است که مالیات “مشاغل” به میزان میزان ۱۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس، منابع حاصل از “حقوق کارکنان بخش عمومی” ۹۴۹۴ میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان، “حقوق کارکنان بخش خصوصی” ۱۳ هزار و ۴۴۶ میلیارد و ۴۴ میلیون تومان، “مشاغل” ۱۴ هزار و ۷۵۲ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان، “مستغلات” ۲۴۱۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان، “متفرقه درآمد” ۴۱۵ میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان و “درآمد حاصل از رسیدگی پرونده‌های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ ۱۹ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان است.

بیشترین درآمد مالیاتی مربوط به نقل و انتقال سهام

درآمد مالیاتی از محل “مالیات بر ثروت”  ۸۴۶۵ میلیارد و ۳۹۹ میلیون تومان بوده است که در این میان میزان مالیات “ارث” حدود ۹۰۲ میلیارد و ۴۹۴ میلیون تومان، مالیات “اتفاقی” ۲۹ میلیارد و ۸۲۹ میلیون تومان، مالیات “نقل و انتقال سرقفلی” ۱۰۸۹ میلیارد و ۱۹ میلیون تومان، مالیات “نقل و انتقال سهام” ۲۹۷۰ میلیارد و ۴۳۱ میلیون تومان، مالیات ” نقل و انتقالات املاک” ۲۱۹۵ میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان، مالیات “حق تمبر و اوراق بهادار” ۹۸۳ میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان، “مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت (با احتساب عرصه و عیان) ۱۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان، “مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی و شخصی گران قیمت” ۲۸۱ میلیارد و ۴۸۴ میلیون تومان و “درامد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه” ۴۸۵ میلیون تومان است.

بیش از ۱۰۸۵ میلیارد تومان مالیات، سهم مسافران 

بر اساس این گزارش، میزان مالیات‌های مستقیم ۱۴۸ هزار و ۴۹۱ میلیارد و ۸۸ میلیون تومان بوده است که شامل “مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی_مالیات به بنزین ۲۰ درصد قیمت مصوب فروش”  ۱۹۱۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان، “دو درصد مالیات سایر کالاها (معوق) ۳۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان، “عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور”  ۱۰۸۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان، “مالیات بر فروش سیگار” ۵۱۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون تومان، “مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل” ۳۱۵۹ میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان، “شماره گذاری خودرو” ۳۱۶۰ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان، مالیا و بر ارزش افزوده” ۵۸ هزار و ۱۶۶ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان، “می‌شود.

همچنین درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده” ۱۳ هزار و ۱۴۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان، “۲۷ صدم درصد از سه درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها برای توسعه ورزش مدارس همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان وزیرساخت‌های ورزشی به ویژه در حوزه معلولین و جانبازان”  ۸۴۶ میلیارد و ۶۰۹ میلیون تومان، “درآمد حاصل از رسیگی قطعی پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده” ۱۲ میلیارد و ۴۹۷ میلیون تومان و “درآمد حاصل از عوارض دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری”  ۳۲ میلیون تومان بوده است.

میزان “مالیات بر کالاها و خدمات” ۸۲ هزار و ۲۸ میلیارد و ۴۹۹ میلیون تومان و “مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات” نیز ۲۳۰ هزار و ۵۱۹ میلیارد و ۵۸۷ میلیون تومان است.

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

Langauge »