براي تاسيس يك واحد كوچك توليد دستمال كاغذي ( 1000 تن كاغذ در سال ) موارد زیر مورد نیاز است .

  • 1 – دريافت جواز تاسيس در اداره كل صنايع استان
  • 2- زمين 1500 الي 2000 متر
  • 3 – سالن توليد 500 متر ( ساخت زير نظر اداره نظارت بر مواد غذائي و بهداشتي )
  • 4 – سالن انبار 500 متر
  • 5 – ساخت تاسيسات كارگري و آزمايشگاهي
  • 6 – ساخت تاسيسات اداري و نگهباني
  • 7 – دريافت مجوز بهره برداري از اداره كل صنايع استان
  • 8 – دريافت مجوز نظارت بر مواد غذايي ( تاسيس و بهره برداي ، پروانه ساخت براي هر محصول )
  • 9 – دريافت مجوز اداره استاندارد ( مهر استاندارد براي هر محصول )

در صورتيكه نیاز به مشاوره خرید دستگاههاي پيشرفته و پر سرعت با بسته بندي جديد با ما تماس بگیرید .

02691010050
10خط ویژه

ردیف

نام دستگاه

مدل دستگاه

تعداد دستگاه

1

تا کن دستمال کاغذی

CJ205-A-1500

1دستگاه

2     يا

بسته بندی جعبه

FZ-I

2دستگاه

بسته بندی جعبه

FZ-II

1دستگاه

3

حوله و توالت

ZQ-III-E

1دستگاه

4     يا

برش اره ای معمولی حوله وتوالت

DJ-II

1دستگاه

برش اتوماتیک حوله وتوالت

DH-I

1دستگاه

5

دستمال جیبی با دو رنگ چاپ

ZJ-V

1دستگاه

6

دستمال جیبی سیگاری با یک رنگ چاپ

ML-III

1دستگاه

7

بسته بندی جیبی سیگاری

ZB-201

1دستگاه

8

دستمال سفره 33x33 با دو رنگ چاپ

FJ-II

1دستگاه

9     يا

چاپ کاغذ تیشو يك رنگ چاپ

ZQ-SY

1دستگاه

چاپ کاغذ تیشو دو رنگ چاپ

ZQ-SY

1دستگاه

Langauge »