ماشین آلات بسته بندی شرکت سونترو چین (دستگاه بسته بندی دستمال - حوله و دلسی)
ماشین آلات شرکت استکس کشور صربستان (دستگاه بسته بندی دستمال - حوله و دلسی)
ماشین آلات شرکت داچانگ چین(تولید - برش و بسته بندی دستمال مرطوب)
ماشین آلات شرکت دیاتک ایتالیا (پوشک بچه و بزرگسال - نوار بهداشتی و پد بیمارستان)
ماشین آلات شرکت دیچانگیو چین ( تولید انواع دستمال کاغذی)
ماشین آلات شرکت هانوی چین (پوشک بچه و بزرگسال - نوار بهداشتی و پد بیمارستان)
ماشین آلات شرکت هنژین چین( دستگاه تولید حوله و دلسی)
Langauge »